آخرین وضعیت پروژه های شرکت توسعه مخابراتی آریاسل


آخرین وضعیت پروژه های شرکت توسعه مخابراتی آریاسل

1-   مسیر اصلی مریوان - نوردوز با ظرفیت  100GBPS به بهره برداری رسیده است .
2-    مسیر پشتیبان مریوان - نوردوز با ظرفیت 100GBPS به بهره برداری رسیده است .
3-    مسیر اصلی قصر شیرین - نوردوز با ظرفیت 100GBPS به بهره برداری رسیده است .
4-    مسیر پشتیبان قصر شیرین - نوردوز با ظرفیت 100GBPS تا پایان شهریور ماه 1395 به بهره برداری خواهد رسید .
5-    مسیر اصلی بوشهر- نوردوز - بازرگان با ظرفیت 200GBPS تا پایان اردیبهشت ماه 1395 به بهره برداری خواهد رسید .

6-    مسیر اصلی چابهار و جاسک به نوردوز و بازرگان هریک با ظرفیت 100GBPS تا پایان اردیبهشت ماه 1395 به بهره برداری خواهد رسید .

 

 

 

 

جدیدترین اخبار

آرشیو

گالری تصاویر