آخرین وضعیت پروژه های شرکت توسعه مخابراتی آریاسل


آخرین وضعیت پروژه های شرکت توسعه مخابراتی آریاسل

1-   مسیر اصلی مریوان نوردوز به ظرفیت  100GBPS  آماده بهره برداری است.
2-    مسیر پشتیبان مریوان نوردوز به ظرفیت 100GBPS آماده بهره برداری است.
3-    مسیر اصلی قصر شیرین نوردوز به ظرفیت 100GBPS آماده بهره برداری است.
4-    مسیر اصلی بوشهر بازرگان به ظرفیت 100GBPS در تاریخ نیمه دوم بهمن ماه 1394 آماده بهره برداری است.
5-    مسیر اصلی بوشهر بازرگان به ظرفیت 100GBPS در تاریخ نیمه دوم بهمن ماه 1394 آماده بهره برداری است.

 

 

 

جدیدترین اخبار

آرشیو

گالری تصاویر